Kvinde oplever bivirkningerne af sovepiller

Bivirkninger ved sovepiller

Sovepiller er et middel, der effektivt kan afhjælpe ens søvnproblemer. Hvis man lider af længerevarende søvnproblemer, bør man søge anden hjælp for at få afhjulpet sit problem. Hvis man kun lider af søvnproblemer i ny og næ, som for eksempel op til vigtige begivenheder, hvor årsagen til søvnproblemet er nervøsitet, kan man sagtens benytte sig af sovepiller til at falde i søvn.

Man bør dog altid have i mente, at der er bivirkninger ved sovepiller. I alt for store mængder kan sovepiller medføre døden, da luftvejene lammes. Døden er dog et af de yderst sjældne bivirkninger  ved sovepiller.

Bivirkninger ved sovepiller

Indtag af sovepiller bør ikke overdrives, da det medfører en lang række bivirkninger. Selvom man kun sjældent benytter sig af sovepiller, er der stadig bivirkninger, man bør være opmærksom på. De hyppigste bivirkninger, man risikerer at blive ramt af, er svimmelhed, døsighed, hovedpine og depression. Derudover er der en risiko for allergiske reaktioner som nældefeber eller hududslæt. Afhængighed kan også være en af de bivirkninger ved sovepiller, som kommer efter længere tids brug. Dette kan resultere i, at virkningen af sovepillerne stopper, men bivirkningerne varer ved.

Man skal også være opmærksom på, at sovepiller ikke bør indtages i dagtimerne, da de virker sløvende. Derfor bør man ikke køre bil eller betjene maskiner efter indtag af sovepiller. Desuden kan stoffer som alkohol og morfinindeholdende smertestillende forstærke virkningen af sovepillerne, hvilket betyder, at man skal være særligt opmærksom på ikke, at kombinere indtag af disse stoffer med indtag af sovepiller.

Specielle hensyn ved ældre

Det er et kendt problem, at man ofte får svært ved at sove, når man kommer lidt op i alderen. Derfor er der mange ældre, der benytter sig af sovepiller til at falde i søvn.

Her er det dog vigtigt, at være opmærksom på, at ældre skal have en mindre dosis, da de søvnfremkaldende stoffer tager længere tid om at forlade kroppen hos ældre. Med andre ord så virker sovepillerne i længere tid. Det halve af normal dosis er ofte passende til ældre.

Formindsket virkning og afhængighed

Hvis du indtager sovemedicin i over 2 uger i streg, bliver virkningen hurtigt formindsket, da kroppen vænner sig til de søvnfremkaldende stoffer. Hvis du efterfølgende stopper med at tage pillerne, vil du få abstinenser i form af voldsom ubehag. Derudover kan du ved længerevarende indtag risikere, at blive ramt af rebound-effekten. Dette resulterer i, at de symptomer som medicinen skulle formindske i stedet bliver forværret, når du stopper med at tage medicinen. Det kan altså betyde, at du risikerer at få endnu sværere ved at sove, end du førhen havde, når du stopper med at tage sovepillerne.